DORA

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland verzamelt met Dora haar digitale registratiesysteem gegevens rond jacht, beheer en schadebestrijding in Zuid-Holland.

WBE´s, terreinbeheerders en ontheffinghouders uit Zuid-Holland kunnen via deze website inloggen (http://www.fbezh.nl/pages/dora_dashboard.php) om een account aan te maken en om hun beheer- en telgegevens te registreren.

De FBE
De FBE monitort en valideert de afschot- en telgegevens en de beheerwerkzaamheden van de WBE´s en ontheffinghouders. De gegevens worden gebruikt voor de toetsing van het beheer, het opstellen van faunabeheerplannen en voor het vervaardigen van rapportages over het uitgevoerde beheer aan de provincie.

De FBE deelt de afschot- en telgegevens met de KNJV ten behoeve van hun statistieken. De FBE verstrekt de (persoonlijke) afschotgegevens niet aan het Faunafonds.

De WBE
De WBE-secretaris kan in Dora inloggen (via www.fbezh.nl -> Dora) met zijn bestaande NWRS-gebruikersnaam en -wachtwoord.

De functionaliteit is onveranderd gebleven dus er verandert voor de WBE niets. U kunt in Dora dus ook jachtcombinaties, jachtvelden en telsectoren aanmaken. Het is belangrijk dat u ook de terreinen van TBO's intekent als in hun gebieden gebruik wordt gemaakt van ontheffingen. De terreinbeheerder via een eigen account of de WBE de aangrenzende jachthouder kunnen de beheergegevens invoeren. Wij vragen wij u een en ander te controleren. Voor eventuele vragen kunt terecht bij de FBE (info@fbezh.nl)De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.