Tijdige aanvraag jachtakte

Van iedere jager is het zelf de verantwoordelijkheid om op tijd, ruim voor 1 april zijn of haar jachtakte en eventueel Europees schietpaspoort et verlengen. De aanvraag hiervoor moet daarom op tijd ingediend worden bij de politie. Ook een ingevuld zogenaamd C5 inlichtingenformulier hoort hier bij.

Het beleid zoals dit door de politie is vastgesteld, is dat degene die niet op tijd zijn of haar aanvraag voor 1 april heeft aangevraagd, de jachtakte kwijt raakt.

De eisen om aan een tijdige aanvraag van de jachtakte te voldoen zijn:

- een afspraak maken de zogenaamde lokale Taakaccenthouders wet wapen en munitie voor de verlenging van de jachtakte. Dit kan via het centrale telefoonnummer 0900 8844. Het kan zijn, dat u al vanzelf een uitnodiging ontvangt van de politie om op één van de bureaus of steunpunten te komen. Als u een afspraak heeft gemaakt, kom ruim op tijd voor een vlotte afhandeling.

- het formulier voor de aanvraag van de jachtakte.

- het C5 inlichtingenformulier (https://static.politie.nl/binaries/content/assets/politie/documenten-algemeen/bijzondere-wetten/inlichtingenformulier-web-versie-verlenging.pdf) volledig invullen en ondertekenen.

- het bewijs om te kunnen jagen, voor of het kunnen aantonen dat je een bejaagbaar gebied hebt van tenminste 40 ha (eisen flora en faunawet) door het overleggen van geldige jachthuurovereenkomsten of een ingevuld en getekend formulier Toestemming artikel 36 lid in (jagen in gezelschap van de jachthouder) of een ingevuld en getekend formulier Toestemming artikel 36 lid 2 (jagen buiten gezelschap jachthouder). Ook deze formulieren zijn te downloaden via de websites http://knjv.nl/intranet (voor leden) of http://wp.nojg.nl/.

- het beschikbaar stellen van een (kopie) geldig WA-verzekeringsbewijs, speciaal voor jagers van een belangenorganisatie of een verzekeringsmaatschappij.

-houders van een Europees schietpaspoort kunnen deze ook laten verlengen voor een periode van maximaal 5 jaar.

-mocht u een nieuw document voor de jachtakte of het Europees schietpaspoort nodig hebben, zorg dan voor een tweetal officiële pasfoto’.


Let op, ondanks een zekere uniformiteit bij de Nationale Politie, kunnen verschillende eenheden of afdelingen wat afwijkende procedures voor de aanvraag en afwikkeling hanteren, vraag daarom altijd na bij de afdeling of eenheid waaronder uw woonplaats valt via 0900 8844.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.